Không quan sát, xe bán tải gây họa cho 4 xe rồi bỏ chạy