Kỳ lạ 2 vợ chồng bị chiếc ôtô đâm 1 chỗ, cách 9 phút