Lạ lùng tài xế thản nhiên đỗ xe giữa làn đường ngược chiều để chờ đèn đỏ