Lao như tên bắn, mô tô tông thẳng vào cửa nhà dân - VietNamNet