Lao qua ngã tư không quan sát, Toyota Corolla bị container đâm nát đầu