Lòng tốt của tài xế thành tình huống “dở khóc, dở cười”