Mải nhìn điện thoại, thanh niên tông vào đuôi ô tô bên đường - VietNamNet