Nghịch cảnh đoàn xe tuyên truyền an toàn giao thông lại vi phạm... luật giao thông