Ô tô bay vào tòa nhà, trượt dài trên tường chắn gây bàng hoàng