Ô tô đấu đầu, bay lên không trung, 4 người thiệt mạng