Ô tô phóng nhanh, cùng lúc tông thẳng 2 xe đạp - VietNamNet