Phóng nhanh, xe con đâm xe cảnh sát khi qua giao lộ