Rùng mình cảnh xe ben nghiêng thùng đi như diễn xiếc trên đường - VietNamNet