Rùng mình xe ô tô lao như tên bắn vào garage - VietNamNet