Tài xế gây tai nạn vì đèn pha của xe ngược chiều gây lóa mắt