Tài xế nhầm chân ga, Mercedes bay lên nóc Toyota Corolla