Tài xế say rượu, phóng xe 167 km/h, đâm dải phân cách