Thanh niên chế thùng đeo sau lưng để bốc đầu xe ngổ ngáo