Thanh niên cố vượt rào chắn tàu khiến bạn gái đập đầu vào barie - VietNamNet