Thấy ô tô bị cháy, tài xế xe phía sau ra sức cảnh báo