"Triệu like" cho người đàn ông viết giấy nhận mình làm vỡ đèn ô tô