Subaru phải đổi xe mới cho khách vì lỗi không thể khắc phục