Suzuki có doanh số bán xe thấp kỷ lục, mặc dù giảm giá tới 60 triệu đồng