Tại Việt Nam có 99 chiếc Porsche Panamera bị lỗi chập điện