Tài xế taxi quyết không nhường đường, chạy chặn đầu xe cứu thương