Thanh niên đầu trần vừa lái xe máy bằng chân vừa bấm điện thoại