Thấy ô tô đâm mình định bỏ chạy, nhóm thanh niên giẫm lên nóc xe đe dọa