Thêm một chủ xe nhận bài học cay đắng vì hành động thiếu ý thức của mình