Thuế thu được tăng hơn 4 lần nhờ xe nhập khẩu tăng đột biến - VietNamNet