Dát vàng, gắn tên lên động cơ, ông Trump chịu chơi hết cỡ