Đầu năm Hyundai và Kia liên tục triệu hồi xe vì nguy cơ cháy