Giúp đỡ người bị nạn, thầy giáo vẫn vui vẻ bỏ tiền triệu bọc lại ghế