Hơn cả Bugatti, xe Porsche cổ định giá đắt nhất thế giới: 20 triệu USD