Móc ngoặc với nhau, ba hãng xe lớn của Đức gặp rắc rối lớn tại TQ