Một lần bảo dưỡng xe Bugatti, chủ nhân mất tới 500 triệu đồng