Ngán khách mặc cả tới đáy, dân buôn ô tô cũ nghỉ Tết sớm