Nhà vua sắm 19 siêu xe Rolls Royce tặng cho các bà vợ