Ô tô Nga vào Việt Nam dễ mà khó, doanh nghiệp lỗ nặng