Pin xe chạy điện sẽ xuống cấp như thế nào sau mỗi năm sử dụng?