Tesla Cybertruck khơi mào cho loạt trào lưu điên rồ