Tháng 4/2019: Cuộc “đổ bộ” của mô tô hoài cổ thương hiệu Anh tại Việt Nam