Triệu hồi xe phân khối lớn Kawasaki W175 do lỗi trục khuỷ động cơ