Top 5 mẫu ô tô bán chậm nhất tháng 10 tại Việt Nam