Toyota Việt Nam truyền tải thông điệp ‘Sống chất lượng’ ở triển lãm ô tô