Triệu hồi gần 7 nghìn xe Ford Transit lắp ráp tại Việt Nam - VietNamNet