Bảo dưỡng ô tô cuối năm: khách xếp hàng đợi, garage bội thu