Các 'triệu chứng' cho thấy ôtô bị lỗi bộ điều khiển động cơ