Dễ dàng tự thay lốp bằng “vali cứu hộ” khi gara đóng cửa đồng loạt