Điều hòa ô tô tỏa ra độc tố, càng nắng nóng càng có hại