Những chấm đen nhỏ li ti trên kính ô tô có tác dụng gì?